off
Koordynacja podsumowuje 2019 r., a od lutego zmiany w funkcjonowaniu wydziału

Koordynacja podsumowuje 2019 r., a od lutego zmiany w funkcjonowaniu wydziału

Posted by

Prawie 19 tysięcy spraw prowadził w 2019 r. Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia
Społecznego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który działa w Wałbrzychu. To
wsparcie w uzyskaniu świadczeń dla Dolnoślązaków powracających z zagranicy lub
wyjeżdżających tam do pracy. Od lutego 2020 r. zmianie ulegną godziny obsługi klientów wydziału.
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to nic innego, jak ustawowa pomoc dla osób
wykonujących pracę za granicą, przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego.
Dzięki temu Dolnoślązacy pracujący na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Szwajcarii mają zapewnioną ochronę socjalną i mogą skorzystać ze
świadczeń obowiązujących w danym kraju.
– To są bardzo różne świadczenia. Dotyczą przede wszystkim ustalenia prawa do zasiłku dla
bezrobotnych po zatrudnieniu w państwach członkowskich Unii Europejskiej, czy też dokumenty
potrzebne do uzyskania świadczenia rodzinnego na dzieci, które mogą otrzymywać rodzice.
Możliwe jest również przenoszenie uprawnień z innego kraju do Polski – tzw. transfer zasiłków.
Wszystkich takich spraw rozpatrujemy od ponad 1,2 do 1,9 tysiąca miesięcznie. To żmudna praca
12-osobowego zespołu, który z Wałbrzycha zapewnia taką formę wsparcia wszystkim
zainteresowanym mieszkańcom Dolnego Śląska – mówi Iwona Stach-Janyst , wicedyrektor
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, której podlega wydział.
Najwięcej spraw dotyczy właśnie ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, o który wnioskują
osoby wcześniej pracujące za granicą. Konieczne jest złożenie kompletu dokumentów, ale bardzo
często brakujące zaświadczenia od pracodawców, które muszą być ściągane z zagranicy. To
oczywiście wymaga dużo czasu, ale nie tylko.
– Sam wniosek o ustalenie prawa do zasiłku – zgodnie z ustawowymi przepisami – jest złożony
z kilku załączników. W związku z tym, samo rzetelne wypełnienie tych dokumentów zajmuje
średnio godzinę. Następnie konieczna jest rejestracja w systemach elektronicznych i weryfikacja
całej dokumentacji. Pracujemy systematycznie i wnikliwie przy każdym wniosku. Unikamy
pośpiechu, który może przyczynić się do popełnienia błędów w kompleksowej obsłudze sprawy
oraz w wydaniu decyzji administracyjnej. Chcemy zadbać o jeszcze sprawniejszą obsługę
wniosków, dlatego od lutego wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu wydziału i obsługi klientów
w siedzibie DWUP w Wałbrzychu – zapowiada wicedyrektor Stach-Janyst.
Klienci, którzy zgłoszą się osobiście do Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia
Społecznego od początku lutego 2020 r. w każdy poniedziałek będą obsługiwani w godz. 7.30-
15.30, a od wtorku do piątku w godz. 9.00-14.00.
Oprócz tego przez cały tydzień w godz. 7.30-15.30 będzie można uzyskać wszelkie informacje
telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Niezbędne dokumenty i aktualności znajdują się pod adresem www.dwup.pl/kszs

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego na Dolnym Śląsku w 2019 r. w liczbach
18.800 – wydanych decyzji, zaświadczeń i opinii w sprawach Dolnoślązaków;
1.229-1.907 – tyle spraw miesięcznie obsługiwali pracownicy Wydziału Koordynacji
Systemów Zabezpieczenia Społecznego DWUP;
7.729 – wystąpień skierowano w sprawie potwierdzenia ubezpieczenia w krajach
członkowskich UE;
4.852 – odpowiedzi wpłynęły z zagranicznych urzędów pracy;
4.999 – decyzji wydano w związanych z prawem do zasiłku.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

off