off
Aglomeracja Wałbrzyska większa

Aglomeracja Wałbrzyska większa

Posted by

Do ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej dołączyły gminy powiatu jaworskiego – Jawor, Mściwojów, Wądroże Wielkie, Paszowice, Męcinka oraz Gmina Radków. Miało to miejsce podczas spotkania włodarzy gmin, które odbyło się w poniedziałek, 19 października w Starej Kopalni Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu. Aglomeracja Wałbrzyska to teraz 28 gmin, czyli 2.316 km2 powierzchni, 11,6 % obszaru Dolnego Śląska i 448.328 mieszkańców.

Bardzo się cieszę że doszło do rozszerzenia Aglomeracji. Szczególną moją radość budzi to, iż w gronie tych gmin jest Jawor. Z miastem tym łączą nas wielowiekowe tradycje. Kiedyś byliśmy wspólnie w Księstwie Świdnicko-Jaworskim, ale oczywiście nasze więzi trwają też współcześnie. Mamy bardzo dobre relacje, wspólnie uczestniczymy w różnych gremiach samorządowych. To, co nas łączy w sposób wyjątkowy – to nasze kościoły pokoju. Łączy nas też po prostu serdeczne, życzliwe koleżeństwo z burmistrzem Emilianem Berą. Cieszę się, że dołączyli do naszego grona, bo wierzę, iż da to jeszcze lepszy efekt w perspektywie finansowej 2021-2027, gdy będziemy wspólnie występować o środki unijne

– mówi prezydent Świnicy, Beata Moskal-Słaniewska

Tematem posiedzenia Komitetu Sterującego były również plany działań ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027. Bożena Dróżdż, dyrektor Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej przedstawiła najważniejsze założenia do przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej – priorytety oraz liczbę wstępnie zadeklarowanych przez gminy Aglomeracji wniosków. Jest to materiał nad którym przedstawiciele gmin będą teraz pracować, aby uzyskać akceptację Urzędu Marszałkowskiego

Przez ostatnie 7 lat działalności Aglomeracja Wałbrzyska udowodniła, że razem można więcej. Wspólnie jesteśmy bardziej skuteczni, efektywniej pozyskujemy środki, wspieramy się nawzajem. Realizujemy wiele wspólnych projektów, podczas których dzielimy się wiedzą, udzielamy sobie też wsparcia technicznego, logistycznego. Efektem tego jest bardzo dobre wykorzystanie środków, które wynikały z umowy zawartej pomiędzy Aglomeracją, a Urzędem Marszałkowskim

– dodaje prezydent Świnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

informacja: um.swidnica.pl

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

off