off
XXIV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy w trybie zdalnym

XXIV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy w trybie zdalnym

Posted by

We wtorek, 29 grudnia o godz. 10.00 rozpocznie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Odbędzie się ona w trybie zdalnym. Radni rozpatrywać będą 13 projektów uchwał. Głównym punktem sesji będzie uchwalenie budżetu miasta na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2021-2035.

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie: przyjęcia w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2021 rok”; w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Świdnica na lata 2021-2023”; w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Świdnica na lata 2021-2025”; w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

off
cheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on sale