off
XXIV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy w trybie zdalnym

XXIV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy w trybie zdalnym

Posted by

We wtorek, 29 grudnia o godz. 10.00 rozpocznie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Odbędzie się ona w trybie zdalnym. Radni rozpatrywać będą 13 projektów uchwał. Głównym punktem sesji będzie uchwalenie budżetu miasta na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2021-2035.

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie: przyjęcia w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2021 rok”; w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Świdnica na lata 2021-2023”; w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Świdnica na lata 2021-2025”; w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

off