off
Artur Siennicki odchodzi bez odprawy

Artur Siennicki odchodzi bez odprawy

Prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej złożył rezygnację.

Posted by

Artur Siennicki odchodzi bez odprawy. Prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej złożył rezygnację.
Oświadczenie Artura Siennickiego, prezesa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park.
„Z dużym zaangażowaniem podjąłem się zarządzania Spółką WSSE „INVEST-PARK”. Od pierwszego dnia pracy podszedłem do niej z wielkim profesjonalizmem.
Przez ostatnie miesiące pracy udowodniliśmy, że zarządzamy terenami o ogromnym potencjale inwestycyjnym i możemy zachęcić do realizowania inwestycji największe globalne firmy. W kontekście odbudowy kraju po pandemii niezwykle istotne są nowe inwestycje, które z jednej strony tworzą nowe miejsca pracy, z drugiej strony przyczyniają się do rozwoju całego regionu.
Rozwój WSSE „INVEST-PARK” z wykorzystaniem innowacyjnych technologii to jeden z priorytetów Zarządu. Razem z zespołem tworzymy jak najlepsze warunki zarówno dla rozwoju rodzimych firm, jak również kapitału zagranicznego. Cieszy nas, że kolejni inwestorzy doceniają te możliwości i decydują się na inwestycje. Nieustannie stawiamy na tworzenie dobrych miejsc pracy, czyli takich, które pozwolą mieszkańcom w pełni wykorzystać ich potencjał i umiejętności, a także będą atrakcyjne finansowo.
Po niemal roku zarządzania Spółką rozwinąłem kilka nowych projektów i dzięki wytężonej pracy wielu pracowników Spółka osiągnęła w tym roku najlepsze wyniki ze wszystkich stref w Polsce pod względem zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych i utworzonych nowych miejsc pracy. Przez ostatnie 12 miesięcy m.in. wprowadzono tajemnicę przedsiębiorstwa i nową procedurę sponsoringu, wdrażamy elektroniczny obieg dokumentów i wystawiamy elektroniczne faktury. Stworzona została Akademia Lidera oraz Centrum Szkoleniowe Przemysłu 4.0, które będzie przemysłowym sercem Wałbrzycha. Centrum zostanie wyposażone w modelową linię produkcyjną odpowiadającą standardom przemysłu 4.0 oraz w technologię wirtualnej rzeczywistości. Spółka kontynuuje budowę 7 hal produkcyjnych, największej inwestycji Spółki od czasu jej powstania. Zarząd przygotował nowy schemat organizacyjny WSSE „INVEST-PARK”, zgodnie z procesami, które przebiegają w Spółce. Cykl konferencji ,,Strefa w każdej gminie – Inwestor w każdej gminie” ożywił współpracę samorządów ze Strefą. Jeszcze w maju, tylko 46% gmin z terenu WSSE „INVEST-PARK” posiadało podpisane porozumienia ze Strefą o współpracy, a dzisiaj jest to poziom 90%.
Jako osoba pełniąca tak odpowiedzialne stanowisko w Spółce, która przy sprawnym zarządzaniu posiada olbrzymi wpływ na rozwój gospodarczy regionu liczyłem się z tym, że stanowisko, które objąłem będzie obiektem zainteresowań oraz krytyki. Pełniąc funkcję prezesa WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. skupiłem się głównie na działalności biznesowej firmy, budując jednocześnie pozytywny wizerunek Spółki, między innymi działaniami CSR’owymi. Zarząd, którym kieruje zmieniał się dynamicznie w ostatnich 12 miesiącach z powodu odwołania dwóch Wiceprezesów, ale zawsze byliśmy otwarci na rozmowy ze wszystkimi osobami, instytucjami i firmami, dla których ważny jest rozwój gospodarczy regionu. Tym samym oświadczam, że informacja, która pojawiła się w mediach od parlamentarzystów mówiąca o tym, że rzekomo nie zostali wpuszczeni na teren Spółki jest informacją nieprawdziwą.

Obecnie zostały naruszone moje dobra osobiste i nie mogę pozwolić, aby zdarzenie to było wykorzystywane przez środowiska polityczne i medialne do ich partykularnych celów, a ataki na mnie i manipulacje stały się nieczystą, bezkompromisową walką. Działania wymierzone w moją osobę dotykają nie tylko mnie osobiście. Informacje te wpływają na wizerunek Spółki, komfort pracy załogi, a także uderzają w najbliższe mi osoby. Zamieszanie medialne jest niewątpliwie próbą przykrycia najlepszych od 7 lat wyników, które osiągnęła w tym roku Spółka, a także próbą zahamowania zmian organizacyjnych, które rozpoczął wprowadzać Zarząd.

Po ujawnionych w mediach na początku tego roku nagraniach pracowników, które zostały zarejestrowane jeszcze przed objęciem przeze mnie funkcji Prezesa, aby uniknąć sytuacji konfliktowych, tak w relacji przełożony-pracownik, jak również w relacji pracownik-pracownik, koniecznym było wprowadzenie stosownych narzędzi, w konsekwencji czego Zarząd uchwalił w Spółce Kodeks Etyki. Jego nadrzędnym celem jest budowanie postaw etycznych, wspieranie działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji w zespole i wzajemnego zaufania, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, a także dbanie o dobre imię Spółki. Dodatkowo, na początku roku, została powołana w Spółce Komisja ds. Etyki, której członkami zostali pracownicy. Zupełnie anonimowo pracownicy mogą zgłaszać wszystkie nieprawidłowości oraz uwagi i sugestie co do wszelkich zdarzeń mających miejsce w Spółce. Jak łatwo się domyślić, nie ma menedżerów uniwersalnych, czyli takich, którzy zainspirują wszystkich. Sytuacja, w której od kilku tygodni narusza się moje dobre imię, jest poniżej wszelkich standardów biznesowych i nie będzie przeze mnie akceptowana, stąd moja zdecydowana reakcja.
Z uwagi na fakt, że obecny skład z Zarządu jest niekompletny i moja natychmiastowa rezygnacja spowodowałaby pozostawienie w składzie Zarządu tylko jednego członka, co z pewnością wpłynęłoby negatywnie na ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa, podjąłem decyzję o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 20 września 2021 roku. Czuję się zobowiązany dochować należytej staranności i nadal dbać o dobro Spółki dając Radzie Nadzorczej 5-tygodniowy okres na uzupełnienie składu Zarządu. Informuję także, że w wyniku mojej rezygnacji nie będzie mi przysługiwała odprawa i na ten czas Zarząd udzieli upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wyznaczonej osobie.

Liczę na to, że mój następca będzie z pełnym zaangażowaniem i aktywnością pracował na rzecz rozwoju Spółki i całego regionu. Praca na rzecz WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. i regionu była dla mnie pewnego rodzaju nobilitacją. Cieszą mnie szczególnie wyniki, które osiąga Spółka, ponieważ są odzwierciedleniem skutecznej realizacji strategicznych i operacyjnych celów firmy”.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

off
cheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on sale
buy cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys discount nfl jerseys cheap nfl jerseys online cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys from china cheap youth nfl jerseys maillot de foot pas cher chine vente maillot de foot pas cher maillots foot pas cher cheap oakley sunglasses discount oakley sunglasses cheap rayban sunglasses discount oakley sunglasses replica gucci belt