off

Post Tagged with: "apel"

Stan klęski żywiołowej na Małopolsce? Mieszkańcy apelują!

Stan klęski żywiołowej na Małopolsce? Mieszkańcy apelują!

Kraj 28 stycznia 2020 at 11:24 0 comments

„W związku z utrzymującym się katastrofalnym stanem jakości powietrza, występującym wskutek spotęgowania destrukcyjnego wpływu niskiej emisji z pyłowych, przestarzałych palenisk domowych na terenie wszystkich gmin ościennych Krakowa, przez utrzymujące się niekorzystne zjawiska naturalne tj. inwersję temperatur i brak wiatru (…) wnosimy o niezwłoczne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej – klęski SMOGU […]

Read more ›
Dolny Śląsk - Suche Pola

Susza w całym kraju

Kraj 30 czerwca 2018 at 09:39 0 comments

Tylko w 1/3 zagrożonych suszą gmin pracują komisje szacujące straty. Szef resortu rolnictwa prosi rolników, aby zwracali się do urzędów gmin o kierowanie w tej sprawie wniosków do wojewodów. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski po raz kolejny zaapelował w sprawie powoływanie komisji do szacowania strat w gospodarstwach, […]

Read more ›
off