off

Post Tagged with: "bezpieczeństwo"

Powrót do nauki stacjonarnej

Powrót uczniów do nauki stacjonarnej

Kraj 10 stycznia 2022 at 17:01 0 comments

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Do 9 stycznia 2022 r. na obszarze kraju ograniczone jest funkcjonowanie publicznych i […]

Read more ›
Ćwiczenia powiat

Powiatowe Ćwiczenie Obronne 2021 Zakończone Sukcesem

Miasto 27 października 2021 at 17:21 0 comments

Dnia 27 października 2021 roku odbył się drugi etap Powiatowego Ćwiczenia Obronnego, którego organizatorem był starosta świdnicki przy udziale i współpracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Świdnicy, a także świdnickiej policji i straży pożarnej. Celem głównym ćwiczenia było doskonalenie współdziałania organów administracji samorządowej z organami administracji zespolonej i niezespolonej […]

Read more ›
Ćwiczenia systemu wczesnego ostrzegania

Ćwiczenia systemu wczesnego ostrzegania

Miasto 29 lipca 2020 at 11:45 0 comments

Już niedługo – 1 sierpnia 11 syren alarmowych, które są ulokowane na terenie Świdnicy będzie nadawać sygnał alarmowy w sposób modulowany przez 3 minuty. mają to być przeprowadzane ćwiczenia z użyciem systemu wczesnego ostrzegania. Podobne działania będą przeprowadzane w całym województwie dolnośląskim. Ćwiczenia mają sprawdzić skuteczność funkcjonowania tego systemu, a […]

Read more ›
Nasadzenia w parku Harcerskim

Nasadzenia w parku Harcerskim

Miasto 28 marca 2020 at 10:40 0 comments

Na terenie Parku Harcerskiego, w pobliżu ulic Słowiańskiej i Wałbrzyskiej sadzonych jest 80 szkółkowanych drzew liściastych. Są to międzyinnymi dęby, klony, lipy i jarząby szwedzkie. W ramach prac pielęgnacyjnych usunięto wielopniowe, młode samosiewy wierzļ i topól. Czynności te były podyktowane dbaniem o bezpieczeństwo użytkowników parku oraz w trosce o jego […]

Read more ›
off
cheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on sale
  • king crab atl
  • king crab menu
  • ffxiv kholusian king crab